အေၾကာင္းအရာ: 

-"ဒါရိုက္တာ သားညီရဲ႕ ""အမုန္းေတြေခါက္ထားလိုက္"" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ရိုက္ကူးေနမႈမ်ားသရုပ္ေဆာင္ ေနတိုး၊ရဲေအာင္၊မိုးေဟကို၊ျမတ္ေကသီေအာင္၊တကၠသိုလ္ဂြမ္းပံု ပါ၀င္ေသာရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားရိုက္ကူးေနမႈမ်ား"
-"NO PAR" ရုပ္ရွင္ကန္ေတာ့္ပြဲနွင့္ သရုပ္ေဆာင္ ဟိန္းကိုကိုေက်ာ္အားစာနယ္ဇင္းအပ္နွံပြဲအခမ္းအနား