အေၾကာင္းအရာ: 

- သရုပ္ေဆာင္ ပိုင္ေဇရဲထြန္း ရဲ႕ ေမြးေန႔အလွဴမဂၤလာအခမ္းအနား