အေၾကာင္းအရာ: 

-၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အေၾကာင္း 
-"ဒါရိုက္တာ ခင္ေစာမ်ိဳးရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာဆိတ္ဖြားရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီး အထူးပြဲျပသျခင္းအခမ္းအနား
-"MWD Documentary and Entertainment Channel ရဲ႕ထုတ္လႊင့္ မႈဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕အစီအစဥ္နွင့္ဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္အေၾကာင္းစာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား"