အေၾကာင္းအရာ: 

အခုအခ်ိန္မွာ အစ္မဘာလို႔ဒီစကားေျပာလဲဆိုေတာ့ အစ္မမင္းသမီးမလုပ္လဲေနလို႔ရသြားျပီေလ ေနရာတစ္ေနရာရသြားျပီ မွတ္တိုင္တစ္ခုရသြားျပီ အစ္မမိဘအတြက္ အားလံုးလုပ္ေပးခဲ့ျပီးျပီ အစ္မဘ၀အတြက္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဲ့လိုလူမ်ိဳးေတာ့ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္လည္းမျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အရာအားလံုးကို အတိတ္ကအတိတ္မွာပဲ ထားခဲ့ရမွာပါ အသစ္မွျပန္မျဖစ္ေတာ့တာ