အေၾကာင္းအရာ: 

အဲ့လိုေလးေတြလာေတာ့ ကိုယ္ရတဲ့ actor ေၾကးထဲကေန ငါတို႔ကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ၾကီးေတြ လုပ္ရမွာဆိုေတာ့ လမ္းေဘးအ၀တ္အစားလည္း၀တ္လို႔မရေတာ့လည္း Desiger ေတြေခၚျပီးအပ္ရတာေပါ့