အေၾကာင္းအရာ: 

ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံမွာလည္း ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ဖို႔ကို အဓိကက်တဲ့ အခန္းလိုပါတယ္ ဂြမ္းတို႔ရဲ႔ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံဘ၀က  ဇာတ္ပို႔သာေျပာတယ္ ရတဲ့ actor ေၾကးကသာေျပာတယ္ ပါလိုက္တာနဲ႔ သူေဌးသမီး ကိုရီးယားမင္းသမီး႐ူး ကုမၸဏီသူေဌးၾကီး