အေၾကာင္းအရာ: 

" လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ဘ၀ရဲ႔ အခ်ိဳးအေကြ႔ေတြမွာ decision ေတြခ်ရတာေပါ့  ၊ လတ္တေလာအခ်ိန္ေရာ ေ႐ွ႔ကိုယ္ေလွ်ာက္ရမယ့္ Furure ေရာ အရာအားလံုးကို ေတြးေတာျပီး decision ခ်ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ decision ခ်ဖို႔က အေရးအၾကီးဆံုးလို႔ ထေရဇာ ထင္တယ္.. "