ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတြင္တိမ္အသင့္ အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ဒီေန႔ နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒ သႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္၊ခ်င္းျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာႏိုင္ပါသည္။႐ြာရန္ရာႏႈန္း(၆၀) ျဖစ္ပါသည္။က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ တို႔တြင္တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လႈိင္းအနည္းငယ္မွအသင့္အတင့္ရွိပါမည္။ လႈိင္းအျမင့္မွာျမန္မာ့ကမ္း႐ိုး တန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၃)ေပမွ (၅)ေပခန္႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ မွာ  မိုးဆက္လက္ထစ္ခ်ဳန္း႐ြာႏိုင္ပါသည္။ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္တို႕အတြက္ ဒီေန႔ နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့  ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာႏိုင္ပါသည္။ ႐ြာရန္ရာႏႈန္း (၆၀) ျဖစ္ပါသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္ဒီေန႔ နံနက္အထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းမည္။

 


 

 

Related News