၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီကေန႔မတ္လ(၈)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၃)နာရီ(၄၃)မိနစ္ (၀၈)စကၠန္႔ အခ်ိန္မွာ ေနျပည္ေတာ္ေျမငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၁၂)မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္း (ေျမာက္လတီ္ၱတြဒ္(၁၉.၉၀)ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္(၉၆.၀၁) ဒီဂရီ၊ အနက္ (၁၀)ကီလိုမီတာကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္တာစေကး(၅.၅)အဆင့္ရိွ အင္းအားအသင့္အတင့္ ရိွေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ရွားသြားေၾကာင္း တိုင္းထြာရရိွခဲ့တယ္လို႔ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 

 

Related News