အင္အားအေတာ္အတန္ျပင္းထန္တဲ့ မဂ္ၢနီက်ဴ (၆.၀)ရွိတဲ႕ ငလ်င္လႈပ္ခပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္(၄)ခု ထပ္မံလႈပ္ခတ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျမငလ်င္ဌာနခြဲ၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ေျမာက္သြယ္တန္းေနတဲ့ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ ေတြရွိသလို ျပတ္ေရြ႕ၾကီး၊ ျပတ္ေရြ႕ငယ္ေတြလည္းရွိတဲ့အတြက္ အခုလိုလႈပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္ နံနက္(၁၂)နာရီ(၅၆)မိနစ္၊(၂၃)စကၠန္႕က ကမာၻေအးေျမငလ်င္စခန္း ေျမာက္ဘက္(၁၀၇)မိုင္ခန္႕အကြာနဲ႕ ျဖဴးျမိဳ႕အေနာက္၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္(၁၇)မိုင္ခန္႕အကြာ ပဲခူး႐ိုးမကိုဗဟိုျပဳျပီး မဂၢနီက်ဳ(၆.၀)ရွိတဲ့ အင္အားအေတာ္အတန္ျပင္းထန္တဲ့ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ျဖဴးျမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ ငလ်င္အႏၲရာယ္ကိုပိုမိုသတိျပဳသင့္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိမိေနထိုင္တဲ့ ေနရာေတြ ၊ ငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့အေဆာက္အအံုေတြ မွာ မေနထိုင္သင့္ပဲ ကြင္းျပင္က်ယ္ေတြမွာသာ ေနထိုင္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္းသတိေပးခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမငလ်င္စခန္းေပါင္း (၁၃)ခုရွိျပီး လက္ရွိမွာလည္းအခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ သိရွိႏိုင္မဲ႕ ေျမငလ်င္စခန္း ေတြလည္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News