ယခုႏွစ္ မိုးရာသီရဲ႕ မိုးဦး၊မုိးလယ္၊မိုးေႏွာင္းကာလေတြမွာ မိုးေကာင္းႏုိင္တာေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈအႏၲရာယ္ကုိ သတိျပဳေနထိုင္ဖို႔ မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထား ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မိုးရာသီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းတို႔ကလြဲရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ရြာသြန္းၿမဲထက္ပိုႏုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္းနဲ႔ မႏၲေလးတုိင္းေတာင္ပုိင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွာ မိုးရြာသြန္းမႈဟာ အမ်ားဆံုးျဖစ္မယ္လုိ႔ ခန္႕မွန္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပဲခူး၊ဧရာ၀တီ၊ရန္ကုန္၊မြန္၊ကရင္ ေဒသေတြဟာ ေရျမဳပ္ေလ့ ရွိေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကုန္းျမင့္ရွိတဲ့ေဒသေတြ၊ ေတာင္ကုန္းရွိတဲ့ေဒသေတြမွာပါ ေတာင္က်ေရ ေတြေၾကာင့္ ေရျမဳပ္မႈေတြျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကေျပာပါတယ္။မိုးရာသီမွာ ေရၾကီးကာလ (၃)ၾကိမ္ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ပထမတစ္ၾကိမ္ဟာ ဇြန္လ၊ ဒုတိယ တစ္ႀကိမ္ဟာ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္လနဲ႔ တတိယအၾကိမ္ေရၾကီးကာလဟာေတာ့ စက္တင္ဘာလမွာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရၾကီးကာလ (၃)ခုမွာေတာ့ ဒုတိယေရႀကီး  ကာလျဖစ္တဲ့ ဇူလုိင္၊ၾသဂုတ္လေတြမွာ ပိုမုိဂ႐ုျပဳဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News