ယခုႏွစ္ မိုးရာသီရဲ႕ မိုးဦး၊မုိးလယ္၊မိုးေႏွာင္းကာလေတြမွာ မိုးေကာင္းႏုိင္တာေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈအႏၲရာယ္ကုိ သတိျပဳေနထိုင္ဖို႔ မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထား ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မိုးရာသီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းတို႔ကလြဲရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ရြာသြန္းၿမဲထက္ပိုႏုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္းနဲ႔ မႏၱေလးတုိင္းေတာင္ပုိင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွာ မိုးရြာသြန္းမႈဟာ အမ်ားဆံုးျဖစ္မယ္လုိ႔ ခန္႕မွန္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ပံုမွန္အားျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပဲခူး၊ဧရာ၀တီ၊ရန္ကုန္၊မြန္၊ကရင္ ေဒသေတြဟာ ေရျမႇဳပ္ေလ့ ရွိေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကုန္းျမင့္ရွိတဲ့ေဒသေတြ၊ ေတာင္ကုန္းရွိတဲ့ေဒသေတြမွာပါ ေတာင္က်ေရ ေတြေၾကာင့္ ေရျမႇဳပ္မႈေတြျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကေျပာပါတယ္။
 
မိုးရာသီမွာ ေရၾကီးကာလ (၃)ၾကိမ္ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ပထမတစ္ၾကိမ္ဟာ ဇြန္လ၊ ဒုတိယ တစ္ႀကိမ္ဟာ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္လနဲ႔ တတိယအၾကိမ္ေရၾကီးကာလဟာေတာ့ စက္တင္ဘာလမွာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရၾကီးကာလ (၃)ခုမွာေတာ့ ဒုတိယေရႀကီး  ကာလျဖစ္တဲ့ ဇူလုိင္၊ၾသဂုတ္လေတြမွာ ပိုမုိဂ႐ုျပဳဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပိုမိုစြာရရွိေစဖို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးနဲ႔ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ဓာတ္အားခြဲရံုသို႔ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္နိုင္ဖို႔ ၂၃၀ေကဗြီ၊ လႈိုင္သာယာ-ဘုရင့္ေနာင္လိုင္းနဲ႔ ၂၃၀ေကဗြီ လႈိင္သာယာ(ကေနာင္)ဓာတ္အားခြဲရံုအ၀င္။အထြက္လိုင္းေတြ ဆက္သြယ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
၂၃၀ေကဗြီ လႈိင္သာယာ၊ ဘုရင့္ေနာင္ဓာတ္အားလိုင္းအပါအ၀င္ ရပ္ကြက္ေတြကို  ျဖန္႔ေ၀တဲ့ ဓာတ္အား လိုင္းေတြကို ဇြန္လ(၁၇)ရက္ ေန႔လည္(၁၂)နာရီမွ ဇြန္လ(၁၈)ရက္ေန႔ ညေန(၆)နာရီအထိ နာရီ(၃၀)အၾကာ ဓာတ္အားပိတ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္လို႔ လႈိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၅၃၆)ေျချမန္တပ္ရင္း စက္မႈဇုန္(၁။၆)၊ စက္မႈဇုန္(၂)ရဲ႕ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြ၊ က်န္စစ္သား အိမ္ယာ၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ယာ၊ ေရႊဘံုသာအိမ္ယာ၊ ရွမ္းေခ်ာင္း၊ ဒိုင္စု၊ေညာင္ရြာ၊ အတြင္းပဒံ၊ အျပင္ပဒံေက်းရြာမ်ား၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ (၁၇၊၁၈၊၁၉၊၂၀)ရပ္ကြက္မ်ား၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွရပ္ကြက္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေျမနီကုန္း(ေတာင္။ေျမာက္)၊ မုန္႔လက္ေဆာင္းကုန္း (ေတာင္။ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊ ေ၀ဠဳ၀န္(ေတာင္)ရပ္ကြက္၊ ကၽြန္းေတာ (ေတာင္။လယ္။ေျမာက္)ရပ္ကြက္နဲ႔ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ား၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ အခ်ိန္ပိုင္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 

Related News