ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေတာ႔ အခုႏွစ္ဖိလစ္ပိုင္က်င္းပမဲ႔ ဆီးဂိမ္းအတြက္ အရင္ကစားသမားေဟာင္း   မ်ားအျပင္ ကစားသမားသစ္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ထားျပီး ကစားသမားသစ္မ်ားအေတြ႔အၾကံဳရရွိေစရန္အ      တြက္ ျပည္ပဖိတ္ေခၚျပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔ရွိေနပါတယ္။ကရာေတးဒိုအားကစားမွာအရင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိထားတဲ႔ကရာေတးဒိုကစားသမားေဟာင္းတခ်ဴိ႕အနားယူ  သြားမႈမ်ားရွိတာေၾကာင္႔ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က ကစားသမားသစ္မ်ားနဲ႔အစားထိုးထားတာကိုေတြ႕ရ    ျပီးေတာ႔ ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲမွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔ရွိေနတဲ႔ ကစားသမားေဟာင္းတခ်ဴိ႕နဲ႔အတူတူ ေလ႔က်င္႔ေနတာကို  ေတြ႔ရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ကရာေတးဒိုအားကစားသမား အမ်ဴိးသား အမ်ဴိးသမီး စုစုေပါင္း (၂၆)ေယာက္နဲ႔ေလ႔   က်င္႔ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အဆိုပါကစားသမားမ်ားကို ျမန္မာနည္းျပကတာ၀န္ယူေလ႔က်င္႔  ေပးေနတာျဖစ္သလို ကရာေတးဒိုကစားနည္းမွာဆုတံဆိပ္မ်ားဆြတ္ခူးထားခဲ႔ဖူးတဲ႔ ဂ်ပန္နည္းျပၾကီးလည္း ျမန္မာနိုင္ငံကို (၄)လတစ္ၾကိမ္လာေရာက္ျပီးေတာ႔ လက္ရွိကစားသမားမ်ားကို အေျခခံမွေနျပီး ျပန္လည္သင္ၾကားေပးလ်က္လည္းရွိပါတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ဧျပီလ (၁၀)ရက္ကေန (၁၄)ရက္အထိ က်င္းပတဲ႔ ကရာေတးဒိုျပိဳင္ပြဲမွာလည္းကစားသမားသစ္   မ်ားအေတြ႕အၾကံဳရရွိေစရန္ ျပိဳင္ပြဲကို၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခိုင္းသလို ဇူလိုင္လမွာက်င္းပဖို႔ရွိေနတဲ႔ ထိုင္း Open-Cup ျပိဳင္ပြဲမွာလည္း လက္ရွိကစားသမားေဟာင္းမ်ားနဲ႔ ကစားသမားသစ္မ်ားေပါင္းစပ္ျပီးသြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔   လည္းရွိေနပါတယ္။၂၀၁၉ ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲမွာ ကရာေတးဒိုကစားနည္းက (၁၃)မ်ဴိး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔    ရွိေနျပီး ခတကစားနည္းအတြက္ အမ်ဴိးသား (၄)ဦး အမ်ဴိးသမီး(၄)မ်ဴိးတို႔ကိုေရြးခ်ယ္ထားသလို ကုမိတဲ႔ ကစား  နည္းအတြက္လည္းလူေရြးခ်ယ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ကေတာ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္းမွာ ေရႊတံဆိပ္ရယူထားရန္ ရည္မွန္းထား  ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News