ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္နဲ႔ R & A တို႔ပူးေပါင္းဖြင္႔လွစ္တဲ႔ R & A Level – 1 Rules Seminor 2019 ေဂါက္သီးစည္းမ်ဥ္းသင္တန္းကို ဧျပီလ (၂၂)ရက္ မနက္ (၈)နာရီက (၉)မိုင္ေဂါက္ကြင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။     ေဂါက္သီးစည္းမ်ဥ္းသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ နဲ႔ R&A တို႔ကပူးေပါင္းဖြင္႔လွစ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ေဂါက္သီးအားကစားနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ စည္းမ်ဥ္းေတြကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသင္တန္းမွာ လာ    ေရာက္တက္ေရာက္တဲ႔ သင္တန္းသားေပါင္း (၄၅)ေယာက္ရွိတယ္လို႔ သိရျပီး ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားအ   ျပင္ တျခားေဂါက္သီးအားကစားနည္းကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားလည္း လာေရာက္တက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ေဂါက္သီးစည္းမ်ဥ္းသင္တန္းကို R&A Lwvel – 1 သင္တန္းက (၄)ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔တယ္လို႔သိရျပီး   အခုသင္တန္းကို ဖြင္႔လွစ္တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားအေနနဲ႔ ေဂါက္သီးျပိဳင္ပြဲကို    ယွဥ္ျပိဳင္ေနခ်ိန္အတြင္း ေဂါက္သီးကစားနည္းကို စနစ္တက်သိရွိထားျပီး ျပိဳင္ပြဲမွာ တစ္စံုတစ္ရာအျငင္းပြားဖြယ္    ျဖစ္လာပါက နည္းစနစ္တက် ျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အခုသင္တန္းကိုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ R & A Level – 1 Rules Seminor 2019 ေဂါက္သီးစည္းမ်ဥ္းသင္တန္းကို အခုရန္ကုန္မွာေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ    ျပီးစီးသြားသလို မႏၱေလးမွာလည္း ေဂါက္သီးစည္းမ်ဥ္းသင္တန္းကို ထပ္မံဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားသြားဖို႔ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News