ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က ေဂါက္သီးအားကစားျပန္လည္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လူငယ္ကစားသမားမ်ား  မ်ားေမြးထုတ္ေပးဖို႔ ရွိျပီး အဆိုပါကစားသမားမ်ား အေတြ႔အၾကံဳရရွိေစရန္ ျပည္ပျပိဳင္ပြဲမ်ား ေစလႊတ္သြားဖို႔ရွိတဲ႔   သတင္းကိုတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအားကစားနည္းကေတာ႔ ဆုတံဆိပ္ေတြနဲ႔ကင္းကြာေနတာၾကာခဲ႔ျပီးျဖစ္ေပမဲ႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္   မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ျပန္လည္ရယူနိုင္ခဲ႔တာကိုလည္းေတြ႕ခဲ႔ရပါတယ္။လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕  ခ်ဴပ္က လူငယ္မ်ဴိးဆက္သစ္မ်ားေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တစ္လတစ္ခါ ျပည္တြင္းျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ေပး   လ်က္ရွိသလို လက္ရွိပဏာမေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ႔ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ား ျပိဳင္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳရရွိႏိုင္ရန္    အတြက္လည္း ျပည္ပျပိဳင္ပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က အကုန္က်ခံကာ ေစလႊတ္ယွဥ္ျပိဳင္ေနတာ   ကိုလည္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားေတြက ေလ႔က်င္႔ဖို႔အတြက္ ကြင္းအခက္အခဲရွိေနတာကိုေတြ႕ရျပီး ျမန္မာ    ႏိုင္ငံမွာ အဆင္႔မွီေဂါက္သီးအားကစားကြင္း (၂)ကြင္းေလာက္သာရွိတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီး   အဖြဲ႕ခ်ဴပ္က လူငယ္ကစားသမားစီမံကိန္းကို အဓိကထားျပဳလုပ္ေနျပီး အသက္(၁၁)ႏွစ္အရြယ္ကစားသမားမ်ား   ကို အေျခခံမွစတင္ကာစနစ္တက်သင္ၾကားေပးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ ေဂါက္သီးအားကစားနည္းကို      ၀ါသနာပါတဲ႔ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း ေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က သင္ၾကားေရးမွာ လိုအပ္တဲ႔ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း   ေထာက္ပံ႔ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္က လက္ရွိ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ္းမွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ လူေရြးခ်ယ္မႈအပိုင္းမွာ  Plan (A) နဲ႔ Plan (B)ဆိုျပီး (၂)မ်ဴိးခြဲထားတာကိုေတြ႕ရျပီး ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲမွာေတာ႔ Plan (A)မွ အမ်ဴိးသား ကစား    သမား (၃)ဦး နဲ႔ အမ်ဴိးသမီး ကစားသမား(၃)ဦးတို႔ကိုသာ ယွဥ္ျပိဳင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News