ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ျပည္တြင္းက ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းေတြကေန အလုပ္သမားေတြကို တိုက္ရိုက္ေစလႊတ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳမထားဘူးလို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းကေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြအေနနဲ႔ လုပ္ခလစာျမင့္မားတာေတြေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုၾကသူေတြ မ်ားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လိုသူေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ၿပီး တရား၀င္ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ သြားေရာက္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းေတြကေန အလုပ္သမားေတြကို ေစလႊတ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳမထားဘူးလို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာပါတယ္။ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာလုပ္သားစုေဆာင္းသည့္စနစ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္မွာ ေမလ(၂၇)ရက္ကေန (၂၈)ရက္ထိ (၂)ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေအဂ်င္စီေတြအေနနဲ႕ အလုပ္သမားေတြဆီက ၀န္ေဆာင္ခေတြပိုမေကာက္ဖို႔၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္ကပဲ ၀န္ေဆာင္ခယူကာ အလုပ္သမားေတြဆီက ၀န္ေဆာင္ခေတြမယူဖို႔၊ အလုပ္သမားေတြ ကုန္က်စရိတ္မရွိဘဲ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔၊ လုပ္ကိုင္ရမယ့္အလုပ္ တိက်ေသခ်ာဖို႔ စတာေတြကိုပါ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို  ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီေတြနဲ႔(IOM)တို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ  တရား၀င္ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ(၂၇၀)ေက်ာ္ရွိေနၿပီးျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News