လာမယ့္ ေမလ (၃၀)ရက္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ (၁၂) ျမိဳ႕နယ္မွာ ေရေပးေ၀မႈေခတၱျပတ္ေတာက္မွာျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရရရိ္ွေရးႏွင့္ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေပးလ်က္ရိွတဲ့ 33KV(ေလွာ္ကား-အထယု) ဓာတ္အားလိုင္းကို လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႕ ဓာတ္အားလိုင္းအျပစ္ျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ဓာတ္အားပိတ္ျပီး သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းကို ေမလ(၃၀)ရက္ မနက္(၉)နာရီမွ ေန႕လယ္(၂)နာရီအထိ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရရရိ္ွေရးႏွင့္ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ငမိုးရိပ္ေရသန္႔စင္စက္ရံု(အထယု)မွ ေရတြန္းစက္မ်ားေမာင္းႏွင္မႈကို ေခတၱရပ္နားထားမွာျဖစ္ျပီး ေရႊျပည္သာ၊မဂၤလာဒံု၊ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ေတာင္ဥကၠလာပ၊သဃၤန္းကၽြန္း၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)၊သာေကတ၊ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ နဲ႕လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တို႕မွာ ေရေပးေ၀မႈေခတၱျပတ္ေတာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္  က်န္ရိွတဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း ေရအားေလ်ာ့နည္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တာေၾကာင့္ ေရကိုၾကိဳတင္စုေဆာင္းထားၾကရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကာျငာထားပါတယ္။အခုလို ေရေပးေ၀မႈျပတ္ေတာက္ခ်ိန္မွာ ေရလိုအပ္ပါက အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မွဴး--၀၉၂၅၀၂၈၃၈၂၃၊အေနာက္ပိုင္းခရိုင္မွဴး----၀၉၂၅၀၂၈၃၈၁၂၊ေတာင္ပိုင္းခရိုင္မွဴး--၀၉၅၀၅၄၅၆၅၊ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မွဴး--၀၉၂၅၃၈၃၅၂၇၅ တို႕ကိုဆက္သြယ္ၿပီး  ေရယာဥ္မ်ား အကူအညီေတာင္းခံနိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News