ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔တဲ့သ၀ဏ္လႊာမွာ ပါရိွတာျဖစ္ပါတယ္။ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔တဲ့သ၀ဏ္လႊာထဲမွာ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား မတူကြဲျပားစြာရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေစၿပီး အေထြေထြသဟဇာတရွိစြာ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ေနထိုင္ ကာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္တယ္လို႔ သ၀ဏ္လႊာမွာပါရိွပါတယ္။ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔တဲ့သ၀ဏ္လႊာ ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားမွာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ကုိ္ယ္စားဖတ္ၾကားခဲ့တာပါ။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ရရွိခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးနွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထာ၀စဥ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးမျပိဳကြဲေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း စည္းလံုးညီညြတ္အားျဖင့္သာ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ယခု ၇၂ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္ ၅ရပ္ကုိလဲ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဝုိင္းဝန္းၾကဳိးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးက်ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။(၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၂ရက္က အလံတင္အခမ္းအနားနဲ႔ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ အေလးျပဳျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပိုတဲ့ သ၀ဏ္လႊာကို ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ဖတ္ၾကားျခင္းေတြအပါအ၀င္  အဆိုပါအခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေတြ၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီးေတြအပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News