ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေတြရဲ႕ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရာမွာ ယာဥ္အကၡရာေဖာင္းၾကြနံပတ္ျပားေတြကုိ ျမန္မာအကၡရာမွ အဂၤလိပ္အကၡရာဂဏန္းေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူထံကသိရပါတယ္။ အခုလို ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေတြရဲ့ ေဖာင္းၾကြနံပတ္ျပားေတြကုိ ျမန္မာအကၡရာမွ အဂၤလိပ္အကၡရာေျပာင္းလဲရတာဟာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ဒီဇုိင္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိေစဖို႔၊ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ရဲ့ အေနာက္ဖက္တစ္ခ်ပ္တည္းသာ တပ္ဆင္မႈေတြရွိတာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ရဲ့ ေနာက္ဖက္ နံပတ္ျပားတစ္ခ်ပ္သာတပ္ဆင္တဲ့စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေစဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္စပယ္က ေျပာပါတယ္။

အခုလို ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေတြရဲ့ ေဖာင္းၾကြနံပတ္ျပားေတြကုိ အခုဇန္န၀ါရီလ (၁၀)ရက္ကစတင္ကာ ျမန္မာအကၡရာမွ အဂၤလိပ္အကၡရာဂဏန္းေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္နံပတ္ျပားေတြကုိ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေတြရဲ့ ေဖာင္းၾကြနံပတ္ျပားေတြကုိ အဂၤလိပ္အကၡရာဂဏန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ပုိင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာအကၡရာေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ နံပတ္ျပားေတြကုိ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္သက္တမ္းရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ယာဥ္ပုိင္ရွင္စာအုပ္ျပသကာ ေဖာင္းၾကြနံပတ္ျပားအတြက္ (၂၅၀၀) က်ပ္ေပးသြင္းရမွာၿဖစ္ၿပီး  သက္တမ္းမရွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေတြအေနနဲ႔ သက္တမ္းတုိးကာ တစ္ခါတည္း ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြရဲ့ ေဖာင္းၾကြနံပတ္ျပားေတြမွာအသုံးျပဳေနတဲ့ ျမန္မာအကၡရာဂဏန္းေတြကုိ အဂၤလိပ္အကၡရာဂဏန္းေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲမႈကုိ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ကစတင္ၿပီး ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အစီးေရ (၁၈) သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာအကၡရာမွ အဂၤလိပ္အကၡရာဂဏန္းေဖာင္းၾကြနံပတ္ျပားေတြကုိ သက္ဆိုင္ရာကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေတြမွာ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News