ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေတြမွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ က႑ၾကီးငါးခုထဲမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခ်က္မွ မရရွိေသးတာကေတာ႔ လံုျခံဳေရးက႑ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑ဟာ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယနဲ႔ တတိယ အစည္းအေ၀း ေတြမွ စတင္ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့အဆင္႔ထိေတာ့ မေရာက္ရွိေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။လံုျခံဳေရးက႑ဟာ လက္ရွိအမ်ိဳးသားအဆင္႔ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ထည္႔သြင္းေဆြးေႏြးခြင္႔မရွိပဲ ျပည္ေထာင္စု အဆင္႔မွာသာ ေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႕လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိတဲ႔ ေခါင္းစဥ္ၾကီးႏွစ္ခုရွိေနပါတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေတြေအာက္မွာ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးကို အရင္ေဆြးေႏြး ေနတာျဖစ္ျပီး လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း(SSR)နဲ႕ လက္နက္ျဖဳတ္၊တပ္ဖြဲ႔ဖ်က္ ၊ျပန္လည္ေပါင္း စည္းျခင္း (DDR) ကိစၥရပ္ေတြလည္း ေနာက္ပိုင္းဆက္ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။လံုျခံဳေရးက႑ကို ၂၀၁၇ ေမလကျပဳလုပ္တဲ့  ဒုတိယအၾကိမ္၂၁ရာစုပင္လံုမွ စတင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး တစ္ခုတည္း ေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးမူ၀ါဒကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္ပင္လံုမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင္႔ တတိယပင္လံုမတိုင္မီ ၂၀၁၈ ဧျပီနဲ႕ ဇြန္လၾကားမွာ အလြတ္သေဘာ (၄)ၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုျပီး လံုျခံဳေရးက႑အတြက္ အေျဖရွာခဲ႕ၾကပါေသးတယ္။

၂၀၁၈ ဇူလိုင္လအတြင္းျပဳလုပ္တဲ့ တတိယအၾကိမ္ပင္လံု မွာလည္း ေဆြးေႏြးမႈေတြမျပည္႔စံုေသးတာေၾကာင္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ခဲ့ပဲ ျပီးခဲ့တဲ႔ ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္မွာျပဳလုပ္တဲ႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူခ်က္ေတြမွာ လံုျခံဳေရးက႑ သေဘာတူညီခ်က္ေတြပါမွ ျပည္႔စံုမွာလို႕ ၂၁ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းအျပီးမိန္႔ခြန္းမွာေျပာၾကားထားပါတယ္။ လံုျခံဳေရးက႑ေအာက္မွာ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကို ထည္႔သြင္းေဆြးေႏြးသင္႔ျပီး အစုိးရ၊လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အခန္း က႑ကို ပိုမိုျမွင္႔တင္ဖို႕လိုတယ္လို႔ ဦးရဲမ်ိဳးဟိန္းက သံုးသပ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစုအဖြဲ႕ၾကား တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ထားရွိေရး မွာေတာ႔ ဘံုသေဘာထားေတြရွိထားေပမယ္႔ ဘယ္လိုတပ္မေတာ္မ်ိဳးလည္းဆိုတဲ႕ ကိစၥမွာေတာ႔ ဆက္လက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရဦးမွာ ျဖစ္ေပမယ္႔ ဆက္ေဆြးေႏြးရင္ အေျဖထြက္ႏိုင္တယ္လို႔ PNLO က ခြန္ဥကၠာက သံုးသပ္ပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၄)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္ကာ ႏို္င္ငံေရးက႑က (၁၆)ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑က (၁၂)ခ်က္ ၊ လူမႈေရးက႑က (၁၁)ခ်က္ ၊ ေျမယာနဲ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑က (၁၂)ခ်က္ စုစုေပါင္း    အခ်က္ေပါင္း(၅၁)ကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ သေဘာတူထားႏိုင္ခဲ႕ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News