ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မိခင္ႏွင့္ကေလးေတြ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားေနၾကရၿပီး ကာလတာရွည္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့တာေၾကာင့္ ပုညႇက္တာ၊ ပိန္လွီတာ၊ အဏုအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့တာနဲ႔ ေမြးစကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္တာေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရက မိခင္ႏွင့္ကေလးေတြအာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ (၅)ႏွစ္စီမံကိန္းခ်မွတ္ၿပီး က်ပ္ဘီလီယံ(၉၀၀) ေက်ာ္ သုံးစြဲကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။က႑ေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံအတြင္းအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ျပႆနာကို ထိထိမိမိကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ စုေပါင္းကာ အမ်ိဳးအသားအဆင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီနဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြဖြဲ႕စည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ႏို၀င္ဘာ(၂၆)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအာဟာရဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီနဲ႔ အာဟာရဖြ႔ံၿဖိဳးေရးက႑ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းကို  မိခင္ေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ အပ်ိဳေဖာ္၀င္အရြယ္မိန္းကေလးေတြ အာဟာရျပႆနာေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းစတဲ့ က႑ေတြမွာ ဧရိယာ(၆)ခုသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး(၂၀၂၂- ၂၀၂၃)ဘ႑ာႏွစ္အထိ(၅)ႏွစ္တာအတြက္ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ က်ပ္ဘီလီယံ(၉၀၀)ေက်ာ္ရွိမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံခ်က္ေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြကေန ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈေတြနဲ႔အတူ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းမွာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး(၄)ဦးအပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စတင္လုပ္ေဆာင္မယ့္ ပထမက႑(၄)ခုျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ(၂၈၀)ေက်ာ္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ(၂၀၀)ေက်ာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ(၂၀၀)နီးပါး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ(၂၂၀)ေက်ာ္သုံးစြဲသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ဘ႑ာႏွစ္မွာ ကာလတာရွည္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္ (၂၉.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးငယ္ေတြ လက္တေလာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ပိန္လွီမႈႏႈန္းက(၇)ရာခိုင္နႈန္း၊ အဏုအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈက (၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြမွာ(၅၇.၈)ရာခိုင္နႈန္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News