ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မူဝါဒမတူတာေတြ အျမင္မတူတာေတြ ရွိၾကေပမယ့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္တာေတြလုပ္ေဆာင္က်ဖုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ ေတြးေခၚမႈေတြကို ေျပာင္းလဲခံယူ က်င့္သုံးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ အခ်ိန္ကာလဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပုံေဖာ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြေရာက္ရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြကုိေဆြးေႏြးၾကရာမွာ အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲျပားေစမယ့္ အေျပာအဆိုေတြ၊ အထင္အျမင္လြဲမွားေစမယ့္ အျပဳအမူေတြကို လဲသတိျပဳေရွာင္ရွားက်ဖုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈဟာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔က်ရာ အခန္းက႑ကေန ေက်ပြန္စြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကဖုိ႔လဲ ဦးတီခြန္ျမတ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

နုိ၀င္ဘာ၁၂ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယ အၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒသမပုံမွန္အစည္းအေ၀း အစေန႔မွာ ၾကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားစဥ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္က ထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ယခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒသမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ့္ဥပေဒၾကမ္း(၂၃)ခုနဲ႔ အဆို(၁၀)ခုရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားအေနနဲ႔ န၀မပုံမွန္အစည္းအေဝးကေန ဒသမပုံမွန္ အစည္းအေဝးကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေမးျမန္းထားတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၁၉) ခု အပါအဝင္ အသင့္ျဖစ္ၾကယ္ ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၂၀) ခု ရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News