ျမရိပ္ညိဳဟိုတယ္ေနရာမွာ Yangon New World စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔ ေဇကမာၻကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာပါတယ္။ Yangon New World စီမံကိန္း ကို ေျမ(၁၄)ဧက က်ယ္ဝန္းတဲ့ ယခင္ ျမရိပ္ညိဳဟိုတယ္ေနရာမွာ China State Construction Engineering Coorporation နဲ႕ ေဇကမာၻကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဆာက္လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ ျပီးရင္ အျမန္ဆုးံအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ျပီး   (၂၀၂၀)၊(၂၀၂၁)ခုႏွစ္မွာ အျပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ဖို႕ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႕ ေဇကမာၻကုမၸဏီမွေျပာ ပါတယ္။ဒိစီမံကိန္းမွာ (5)Star အဆင့္ရွိဟိုတယ္၊ ကြန္ဒိုမီနီယံ(၁၆)လံုး၊ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန အပါအ၀င္ လက္လီဆိုင္ေတြကို လည္း ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

Yangon New World စီမံကိန္းကို China State Construction Engineering Coorporation က (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႕ ေဇကမာၻကုမၸဏီမွ(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွာျဖစ္ျပီး ကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႕ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၀၀)ခန္႕မွန္းထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ဒီ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မယ့္ေနရာကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ အစိုးရဒုတိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စီမံကိန္းေျမေနရာမွာ အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ တစ္ခုကို မူလအတိုင္းခ်န္လွပ္ျပီး တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦ မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရဲ႔ စည္းကမ္းနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

Related News