ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုထီလက္မွတ္ေတြကို အစိုးရသတ္မွတ္ေရာင္းေစ်းက်ပ္(၅၀၀)ထက္ ပိုမိုအျမတ္တင္ကာ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ေနတာေတြ၊ တစ္ေစာင္တည္းဝယ္ယူလို႔မရတာေတြအေပၚ အေရးယူဖို႔ရွိ မရွိကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထီဆိုင္ႀကီးေတြက ထီလက္မွတ္ေတြကို အစိုးရသတ္မွတ္ေရာင္းေဈး (၅၀၀)က်ပ္ထက္ ပိုမိုအျမတ္တင္ကာ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ေနတာေတြဟာ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနက ခ်မွတ္ထားတဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ညီညြတ္မႈ ရိွ/မရိွနဲ႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ”ကို စက္တင္ဘာ(၁၉)ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးရန္ရွင္းက ေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္။

တစ္ေစာင္တည္းဝယ္ယူလို႔ မရတာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူေတြအလြယ္တကူကံစမ္းလို႔မရတာ၊ ထီတစ္ေစာင္ေစ်း က်ပ္(၇၀၀)ဝန္းက်င္အထိျဖစ္ေန တာေတြအျပင္ ထီဆိုင္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူ႔ေငြေၾကးေတြ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကားခံအျမတ္ရရွိသြားတာေတြ ျဖစ္ေနလို႔ ခုလိုေမးျမန္းခ႔ဲတာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာန ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနခြဲေတြနဲ႔ မိုးယံေရႊလမင္းနွင့္ ျမတ္ဆုကုေဋရဲ႕ ရန္ကုန္ဆုိင္ခြဲ(၁၇)ဆိုင္နဲ႔မႏၲေလးဆိုင္ခြဲ(၆၃)ဆိုင္က တစ္ေစာင္ကို က်ပ္(၅၀၀)နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး တစ္ေစာင္ခ်င္းလည္း ေရာင္းခ်ေပးေနတယ္လိို႔ သိရေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ထီကံစမ္းသူေတြရဲ႕ အစြဲအလန္းအရ မည္သည့္အကၡရာ၊ မည္သည့္ဂဏန္း စသည္ျဖင့္ အစြဲအလန္းထား ကံစမ္းလာၾကလို႔ ထီဆုိင္ႀကီးေတြဟာ ေစ်းကြက္သဘာဝအရ စိတ္ဝင္စားမႈရိွေအာင္ ဝယ္လုိအားျမွင့္တက္လာေအာင္ အကၡရာ၊ ဂဏန္းမ်ားကို စုစည္းျပင္ဆင္ၿပီး ျဖန္႔ ျဖဴးေရာင္းခ်လာတာကို ေတြ႔ရိွေနၿပီး ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ပိုးမႈကုန္က်စရိတ္ေတြ ျမွင့္တက္လာၿပီး ထီေစ်းႏႈန္းျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီအတြက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုစီစဥ္ေဆာင္ေပးမလဲဆိုတာကို  ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲအေနနဲ႔ ေအာင္ဘာေလထီဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသးတာေၾကာင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ထီဆိုင္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ အခက္အခဲမ်ားရိွေနပါတယ္။ ထီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဟာ လစဥ္အစည္းအေဝး ေခၚၿပီး ဌာနခြဲကေန ဝယ္ယူေရာင္းခ်သူမ်ားအေနနဲ႔ ထီလက္မွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ဖို႔ ၊ မိမိထီဆုိင္အေနနဲ႔ ထပ္ဆင့္ေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္ေတြကို ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈမရိွေစဖို႔ ႀကီးၾကပ္တာနဲ႔ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားမွာ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔မွာၾကားခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

တုိင္ၾကားခံရတဲ့ ထီဆိုင္ခြဲဟာ ေစ်းႏႈန္းတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရိွရပါက ပင္ရင္းဆုိင္ေတြရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းသည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ယင္းပင္ရင္းဆိုင္ ေရာင္းခ်တဲ႔ ထီအေရအတြက္ကို ေလ်ာ့ခ်တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုလုပ္ငန္းဟာ (၁၉၃၈) ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္း မရိွေသးလို႕ ေအာင္ဘာေလသိန္း ဆုဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ထီဆိုင္အဆင့္ဆင့္ကုိ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မယ့္အျပင္ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ဝယ္ယူႏုိင္မယ့္မိမိႏွစ္သက္ရာ ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကံစမ္းႏိုင္တဲ့ e-lottery စနစ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဝန္ႀကီးကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News