ဝါးထုတ္ကုန္ေတြ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဝါး သဘာ၀ေတာေတြနဲ႔ မလံုေလာက္ပဲ ၀ါးစိုက္ခင္းေတြစိုက္ဖို႔  လိုအပ္တယ္လို႔  စက္တင္ဘာ(၁၈)ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ကမာၻ႕၀ါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားမွ  သိရပါတယ္။လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ ဝါး သဘာ၀ေတာေတြနဲ႕မလံုေလာက္ပဲ ၀ါးစိုက္ခင္းေတြစိုက္ဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕  ျမန္မာႏိုင္ငံၾကိမ္ႏွင့္၀ါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း  ဥကၠ႒ က ကမာၻ႔ ဝါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအပါအ၀င္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ ၀ါးစိုက္ခင္းဧက(၅၀၀၀)ေလာက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖာက္ႏိုင္မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တနသာၤရီကေန ကခ်င္ျပည္နယ္အထိ ၀ါးေပါက္ေရာက္ရာေနရာျဖစ္တာေၾကာင့္ ၀ါးကိုမူ၀ါဒခ်ျပီး စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြအေနနဲ႕လည္း အဆင္ေျပေစႏိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

စိန္ရတုခန္းမမွာ က်င္းပတဲ့ ကမာၻ႕၀ါးအထိမ္းအမွတ္ေန႕ကို   ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားမွာရွိတဲ့ ၀ါးနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊၀ါးခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေတြအပါအ၀င္ ၀ါးအခန္းက႑ဖြံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြ တစ္စုတစ္စည္းထဲေတြ႕ဆံုေစဖို႕နဲ႕ မိမိတို႕ျပဳလုပ္ထားတဲ့လက္ရာပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပည္သူေတြကိုျပသႏိုင္ဖို႕အတြက္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခု အခမ္းအနားမွာေတာ့ ၀ါးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ၀ါးမီးေသြး၊၀ါးေလာင္စာေတာင့္၊ ၀ါးပါေကး၊၀ါးနဲ႕ျပဳလုပ္ထားတဲ့ခ်ည္ထည္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအ၀င္ ၀ါးကထုတ္လုပ္တဲ့ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို ျပသေရာင္းခ်ထား ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သစ္ထြက္ရွိမႈထက္ ၀ါးထြက္ရွိမႈကပိုမိုျမန္ဆန္တာေၾကာင့္ ၀ါးကို အသုးံျပဳျပီး အေသးစား၊အၾကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္မႈလည္းရရွိလာႏိုင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News