ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္း(၂၀၁၈)ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ဇြန္လ(၂၈)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ(၂၀၁၈)ကိုျပ႒ာန္းဖို႕ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးတာႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားမွာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဥပေဒနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒေတြကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ေခတ္အဆက္ဆက္က်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ စည္ပင္သာယာဥပေဒေတြအေၾကာင္းကို  ကနဦးရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ(၂၀၁၈)အျဖစ္ ေခၚတြင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းေတြ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႕ကိုက္ညီေစဖို႕ ျမိဳ႕ေတာ္သူ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အျပည့္အ၀ရရွိေစဖို႕၊ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေစမယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကရွင္းလင္းေျပာၾကားပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ(၂၀၁၈)ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တာပါ။ ဒီဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အနာဂတ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးဥပေဒျဖစ္သလို ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေမာင္းႏွင္သြားမယ့္ဥပေဒျဖစ္လို႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြအပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူေတြလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အမွာစကားမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဥပေဒကို စိတ္၀င္စားၾကလို႔ မၾကာခင္မွာ ဥပေဒကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာကို တာ၀န္ခံအဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕နဲ႕ ဌာနႀကီး(၃)ခုက ထိန္းညွိသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ ပုဒ္မေပါင္း(၃၃၇)ခု၊ အခန္း(၃၂)ခန္းနဲ႕ဖြဲ႕စည္းကာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အေနနဲ႕(၁၆၈)ခုရွိပါတယ္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႕ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လကတည္းက တုိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြနဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။

ေရးဆြဲၿပီးတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆင့္ဆင့္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳတာေတြျပဳလုပ္ကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇြန္လ(၂၇)ရက္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက တာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

 

 

 

Related News