အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏(၂၄၂)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကိုေနျပည္ ေတာ္ရွိKempinski Hotelမွာျပဳလုပ္ခ့ဲတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္လာတ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီယယ္လ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနန႔ဲ ျပီးခဲ႔တဲ႔တစ္နွစ္တာ အတြင္းေနရာက႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ မ်ားျပားခဲ႔ကာ အေမရိကန္န႔ဲ ျမန္မာျပည္သူေတြအၾကား ရွိေနတ့ဲ ဆက္ႏြယ္မႈေတြကို ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏၂၄၂ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးဝင္းခိုင္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းတို႔အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ သံအမတ္ၾကီးေတြနဲ႔ သံတမန္ေတြ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြန႔ဲ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဖိတ္ၾကားထားသူေတြတက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏(၂၄၂)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ဟာ လာမည့္ဇူလိုင္လ(၄)ရက္မွာက်ေရာက္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ယခုအခမ္းအနားကို ၾကဳိတင္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရး (၇၁)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားန႔ဲအတူ က်င္းပခ့ဲတာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News