တတိယအၾကိမ္အျဖစ္ျပဳလုပ္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံကုိ လာမည့္ဇူလုိင္လ (၁၁)ရက္မွာ စတင္က်င္းပဖုိ႔သေဘာတူခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။မေန႔ကဇြန္လ(၂၅)ရက္  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာ တတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံကိုလာမယ့္ဇူလုိင္လ(၁၁)ရက္မွာ စတင္က်င္းပဖုိ႔သေဘာတူညီခဲ႔တာပါ။ သေဘာတူညီခဲ႔တဲ႔ ရက္ကုိဇြန္လ(၂၉)ရက္မွာျပဳလုပ္မယ့္UPDJC အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပျပီးအတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ညီလာခံကိစၥေတြကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ဇူလုိင္လ(၁၁)ရက္မွာစတင္က်င္းပမယ့္တတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လုံကုိ ယခင္ညီလာခံေတြနဲ႔မတူညီတဲ႔အခင္းအက်င္းအခ်ိဳ႕ကုိေျပာင္းလဲထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေျပာင္းလဲထားတဲ႔ညီလာခံအခင္းအက်င္းအခ်ိဳ႕ထဲမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းတုန္းက က႑အလုိက္ အစည္းအေ၀း ေတြကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေပမယ့္ယခုအစည္းအေ၀းမွာေတာ႔ အစုအဖြဲ႔အလုိက္အစည္း အေ၀းေတြကုိ အဓိကဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ဦးေဇာ္ေဌးကေၿပာပါတယ္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ (၂၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာ ညီလာခံက်င္းပနုိင္ဖုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ႔ႀကတဲ႔အျပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၁၅)ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ဇြန္လ(၂၆)ရက္ကေနဇြန္လ(၂၈)ရက္အထိ ျပဳလုပ္မယ့္ UPDJCလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အစီအစဥ္ေတြလည္းပါ၀င္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံကုိ တစ္နွစ္လွ်င္နွစ္ၾကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လမွာတစ္ၾကိမ္နဲ႔ ၂၀၁၇ေမလမွာ တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

 

 

Related News