တတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပမယ့္ရက္ကို လာမယ့္ ဇူလုိင္လ(၁၀)ရက္၀န္းက်င္မွာသတ္မွတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာပါတယ္။ တတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လံု ျပဳလုပ္မယ့္ရက္ကို လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ-(UPDJC) အစည္းအေ၀းေတြမွာ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ(UPDJC) ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းကုိ ဇြန္လ(၂၅)ရက္မွာ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိေတာ႔ ဇြန္လ(၂၆)ရက္ကေန(၂၈)ရက္အထိျပဳလုပ္ျပီးတာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ(UPDJC) အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႕ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာပါတယ္။

တတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ဖုိ႕ သတ္မွတ္ထားေပမဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႕ ယခုအခ်ိန္ထိ ျပဳလုပ္နုိင္ျခင္းမရွိခဲ႔ပဲ လာမယ့္ ဇူလုိင္လအတြင္းမွာေတာ႔ မျဖစ္မေနက်င္းပသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံက်င္းပနုိင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အစုိးရ၊လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔ေတြပါ၀င္တဲ႔ အၾကိဳညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွာ ဇြန္လ၁၉ရက္က စတင္ျပီး ဇြန္လ၂၁ရက္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံမွာ ေဆြးေႏြးမဲ႔က႑ၾကီး၅ခုကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံကုိ တစ္နွစ္မွာ နွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားေပမဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ နွစ္ၾကိမ္သာျပဳလုပ္ထားျပီး ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံကုိ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လမွာလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ၂၀၁၇ ေမလမွာ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News