တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလံုးပါ၀င္တဲ႕ ညီလာခံတစ္ခုကို မၾကာမီေခၚယူႏို္င္ဖို႔ NCA ထိုးျပီးအဖြဲ႕ ေတြၾကား ေဆြးေႏြးခဲ႕တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေမလ (၉)ရက္ကေန (၁၁)ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ မွာျပဳလုပ္ခဲ႕တဲ႕ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေတြနဲ႕ဖြဲ႕ထားတဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ရဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာေဆြးေႏြးခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္ အရင္ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ေလာ္ခီးလာ၊မိုင္ဂ်ာယန္ ညီလာခံမ်ိဳး ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚ NCA ထိုးျပီးအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ မထိုးရေသးတဲ႕ အဖြဲ႕ေတြၾကား သေဘာထား အျမင္ေတြ ဖလွယ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

မၾကာမီျပဳလုပ္မယ့္ တတိယပင္လံုအစည္းအေ၀းအျပီးေနာက္ပိုင္း အခုႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ စဥ္းစားခ်က္မ်ိဳးရွိတယ္လို႕ PPSTေခါင္းေဆာင္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာထားပါတယ္။လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ဒီလို ညီလာခံမ်ိဳးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာမွာ ႏွစ္ၾကိမ္နဲ႕ ကရင္ ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာမွာ ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ဖူးျပီး ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လက ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တစ္ဆို႕ေနတဲ႕အေျခအေနေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး NCA ထိုးျပီးအဖြဲ႕ ေတြနဲ႕ အစုိးရ၊တပ္မေတာ္ၾကား အလြတ္သေဘာေတြ႔ဖို႕ စီစဥ္ထား တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႕လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာက႑ေတြ အတြက္ ေတြ႔ၾကမယ္လို႕သိရပါတယ္။ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင္႔ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလိုမ်ိဳး ရပ္တန္႕ေနတဲ႕ကိစၥေတြနဲ႕ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ တစ္ခ်ို႕ တားျမစ္ခံရတဲ႕ အေျခအေနေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးတာေတြလည္းပါ၀င္မယ္လို႕သိရပါတယ္။ အစုိးရဘက္ကေတာ႔ ေမလ (၁၄)ရက္နဲ႕(၁၅)ရက္ေတြမွာ ေတြ႕ဆံုဖို႕ အဆိုုျပဳခဲ႕ေပမယ္႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြဘက္ကေတာ႔ ၄င္းတို႕ရဲ႕အစည္းအေ၀း ေတြနဲ႕ရက္ကပ္ေနတာေၾကာင္႔ ေမလ (၁၈)ရက္မွာေတြ႔ႏိုင္ဖို႕ရွိေနတယ္လို႔သိရ ပါတယ္။အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုဖို႔အတြက္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြဘက္က ႏိုင္ငံေရးက႑နဲ႕ လံုျခံဳေရးက႑အတြက္ (၉)ဦးစီပါ၀င္ျပီး အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုေရးေကာ္မတီမွာ KNU က ပဒိုေစာတာဒိုမွဴးက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာ၀န္ ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News