ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔႐ုံးခန္းကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေမလ ၁၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔၂၀၁၇ခုနွစ္ နုိ၀င္ဘာလ၁၅ရက္က ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးဥာဏ္၀င္း အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ႔တာပါ။ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ကုိ ဥပေဒကိစၥရပ္ေတြမွာ မွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈစတဲ့ အခြင္႔အေရးမ်ားရရွိေစဖုိ႔နဲ႔ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ဥပေဒနဲ႔အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္နွင္႔ အယူခံပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိေစဖုိ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာစုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈနဲ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ရဲအခ်ဳပ္နဲ႔အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ မလုိလားအပ္တဲ႔ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္တဲ႔ ကာလေတြေလ်ာ့က်ေစရန္နဲ႔  ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ႔ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈေတြ ပေပ်ာက္ေစရန္အပါအ၀င္ အမႈမ်ားကုိမွန္မွန္နွင္႕ ျမန္ျမန္စီရင္ဆုံးျဖတ္နုိင္ေရးတုိ႔မွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔လည္း ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔တာလုိ႔ သိရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဥက္ၠ႒ျဖစ္တဲ႔ ဦးဥာဏ္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ပထမဆုံး ဖြဲ႕စည္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး တရားဥပေဒကိစ္ၥေတြမွာ အညီအမွ်ရေစဖုိ႔ ကူညီေပးသြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ရုံးခန္းဖြင္လွစ္တဲ့ အခမ္းအနားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္ခုိင္သန္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦးတုိ႔ အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၾကတာပါ။ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ရုံးကုိ ေနျပည္ေတာ္ အားကစားေလ႔က်င္းေရးစခန္းမွာ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြ အပါအ၀င္ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာပါ ရုံးခြဲေတြဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News