ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီ(JMC)အဆင္႔ဆင္႔မွာ ပါ၀င္သူေတြဟာJMCရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Lotte Hotel မွာ ေမလ(၈)ရက္နဲ႔ (၉)ရက္ႏွစ္ရက္တာ ေတြ႔ဆံုအေျဖရွာေနပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔(JMC-U)၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္အဆင္႔ (JMC-S)နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာအဆင္႔(JMC-L)ေတြမွာ ပါ၀င္သူေတြတက္ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းJMCအဆင္႔ဆင္႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့JMC စတင္ဖြဲ႕စည္းတာ ဒီႏွစ္မွာ(၂)ႏွစ္ခြဲ ရွိျပီျဖစ္ျပီး ဒီကာလအတြင္းJMC-ွ ငါးခုျဖစ္တဲ႕ (ရွမ္းျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္္၊ မြန္ျပည္နယ္္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး)ကို ဖြဲ႕စည္းျပီးျဖစ္သလို ေဒသ ဆိုင္ရာ အဆင္႔ (JMC)အေနနဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္လင္းေခးနဲ႔ ဖာပြန္တို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း(၆)ခုနဲ႔လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္(၈)ခုကုိလည္း အတည္ျပဳ က်င့္သံုးျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။တစ္ဖက္မွာလည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိJMCအဆင္႔ဆင္႔ကို တိုင္ၾကားစာေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီး(၃၃၀)ေက်ာ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုJMCအဆင္႔ဆင္႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းၿပီးရင္ေတာ႔ လာမယ္႔ ေမလ(၁၀)ရက္ နဲ႔ (၁၁)ရက္ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခို္က္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရး ေကာ္မတီ (JMC)ရဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေရႊလီလမ္းမွာရွိတဲ့NRPCမွာ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News