ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြရွိၿပီး ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္မယ့္လူဦးေရ (၁၁၀၀)ေက်ာ္ရဲ႕ အမည္စာရင္းကုိ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံဘက္ကုိ ေပးပုိ႔ထားတယ္လုိ႔ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆)ရက္က ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမွာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံက လူ(၈၀၃၂)ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြကုိေပးအပ္ခဲ႔တာပါ။

ေပးပုိ႔ခဲ႔တဲ႔ စာရင္းေတြမွာ ပါ၀င္တဲ႔လူေတြကုိစိစစ္ရာလူဦးေရ(၁၁၀၀)ေက်ာ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေနထုိင္ခဲ႔ ေၾကာင္းအေထာက္အထားေတြ ေတြ႔ရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင္႔အဲဒီလူေတြကုိ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလုိပါက လက္ခံနုိင္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံဘက္ကုိ အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကအဆုိပါလူ(၈၀၀)ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား ထားေပမယ့္ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံဘက္က ဘယ္ေန႔ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မယ္ဆုိတာကုိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားတာမရွိဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီထားတဲ႔အတုိင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ(၂၃)ရက္ထဲက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ႔ၿပီး ယခုေမလအတြင္းမွာလည္း တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံကုိ သြားေရာက္ကာ ညိႇနႈိင္းမႈေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံကုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း ေတာင္ၿပိဳ လက္၀ဲမွာ ပထမဆုံးစတင္လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူေတြဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးဖုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးေတြ၊ ေထာက္ပံ႔မႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးေတြ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ေဆးခန္းေတြအပါအ၀င္ ယာယီေနအိမ္ေတြကုိ ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲျပန္လည္ လက္ခံေရးစခန္းကေန စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးတဲ႔သူေတြကုိ လွဖုိးေခါင္ ယာယီလက္ခံေရးစခန္းကုိပုိ႔ေဆာင္ၿပီး အဲဒီမွတစ္ဆင္႔ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News