လႈိင္သာယာက ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမီးေလာင္ေနမႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မွာယူထားတဲ့ Biofoam  ေဆးရည္နဲ႔ ဧၿပီလ(၂၇)ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ စတင္ပက္ဖ်န္းၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနျပီး မီးေလာင္ေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရဦးမယ္လို႔ ဧျပီ(၂၈)ရက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။အမႈိက္ပံုအတြင္းမွာ လႈိက္ေလာင္ေနတဲ့မီးေတြဟာ ေအာက္ေျခမွာမီးက်န္မက်န္ကို လိုက္လံစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး Biofoam ေဆးရည္ပက္ဖ်န္းရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႔ ေနာက္ထပ္(၂)ရက္ခန္႔ၾကာျမင့္မယ္လို႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမွ ေျပာပါတယ္။
 
လက္ရွိမွာေတာ့ Biofoam  ေဆးရည္ကို မီးေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့ အမႈိက္ပံုဧက (၁၅၀)ကို အပိုင္း(၄)ပိုင္းခြဲၿပီး ပက္ဖ်န္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ဧၿပီလ(၂၇)ရက္မနက္ပိုင္းမွာ Biofoam  ေဆးရည္ပက္ဖ်န္းၿပီးေနာက္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကို စတင္ထိိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေနျပီလို႔ ဆိုပါတယ္။မီးေလာင္ျပင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ Biofoam  ေဆးရည္ ဂါလံ(၆၀၀၀)၀န္းက်င္လိုအပ္တယ္လို႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းထိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္ ။  ဧၿပီလ(၂၈)ရက္မနက္ပိုင္းမွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မွာယူထားတဲ့ ဂါလံ(၂၀၀၀)ကို ပက္ဖ်န္းၿပီး ေနာက္ထပ္လိုအပ္တဲ့ ဂါလံ(၅၀၀၀)က ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ ညမွာထပ္မံေရာက္ရွိမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
Biofoam  ေဆးရည္ ဂါလံ (၅၀၀၀) ေရာက္ရွိလာရင္ေတာ့ မီးသတ္လူအင္အားကို(၂)ဆတိုးၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ထပ္မံမွာယူထားတဲ့ Biofoam ေဆးရည္မေရာက္ရိွေသးမီ မီးၿငွိမ္းသတ္ဖို႔အတြက္ အမႈိက္ပံုရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာရွိတဲ့ ေရေျမာင္းေတြမွ ေရအဆက္မျပတ္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
 
 
 

Related News