သႀကၤန္ကာလအတြင္းမွာခရီးသည္ေတြအဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ကထက္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားအေခါက္ေရတိုးၿပီး ေျပးဆြဲေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ႔မီးရထားမွသိရပါတယ္။ သႀကၤန္ကာလအတြင္းခရီးသည္သြားလာမႈနည္းပါးေပမယ္႔ ရထားစီးနင္းတဲ႔ ခရီးသည္ေတြ အဆင္ေျပေစဖို႕အတြက္ အရင္ႏွစ္သႀကၤန္ကာလကတစ္ရက္ကို အေခါက္ေရ(၇၃)ေခါက္သာ ေျပးဆြဲေပးခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္သႀကၤန္ကာလမွာေတာ႔ (၈၁)ေခါက္အထိေျပးဆြဲေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။သႀကၤန္ကာလအတြင္းမွာ ပံုမွန္ခ်ိန္ထက္ အေခါက္ေရေလ်ာ႔သြားေပမယ္႔ ရထားေျပးဆြဲမယ္႔ လမ္းေၾကာင္းေတြကေတာ႔မေလ်ာ႔တဲ႔အတြက္ ခရီးသည္ေတြပုံမွန္အတိုင္း လက္မွတ္၀ယ္ယူစီးနင္း ႏိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း အခုလိုရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္ရထားေျပးဆြဲေပးတဲ႔အတြက္ ခရီးသည္ေတြအဆင္ေျပမူရွိတယ္လို႔ခရီးသည္ေတြကေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္ရထားကိုျမန္မာနွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ဧျပီလ(၁၇)ရက္ေန႔မွာ ပုံမွန္ျပန္လည္ ေျပးဆြဲေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာ႔မီးရထားအေနနဲ႔ သႀကၤန္ကာလမတိုင္မီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ေျပးဆြဲမႈတစ္ရက္ကို တြဲဆိုင္း(၂၅)ဆိုင္း၊ အေခါက္ေရ(၂၂၀)နဲ႔ ေန႕စဥ္ေျပးဆြဲ ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News