ေခတ္မီလက္နက္ေတြ ကြ်မ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳပစ္ခတ္ႏိုင္ေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို အမွတ္(၁)စစ္အေျခခံေလ့က်င့္ေရးတပ္(မင္းကုန္း)မွာ က်ည္အစစ္ေတြနဲ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေခတ္မီလက္နက္ေတြ ကြ်မ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္အသုံးျပဳ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေရးဆင့္ပြားသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃/၂၀၁၈)သင္တန္းဆင္းပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေျပာပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို တပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၅၀)ဦးနဲ႕ (၂)ပတ္တာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စာေတြ႕သင္ၾကားၿပီးေနာက္ သင္တန္းကာလဒုတိယ အပတ္မွာေတာ့ အမွတ္(၁) စစ္အေျခခံေလ့က်င့္ေရးတပ္ (မင္းကုန္း) စက္ပစ္ကြင္းကို သြားေရာက္ၿပီး က်ည္အစစ္ေတြနဲ႕ သင္းတန္းသားတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ေသနတ္အမ်ဳိးအစား (၄)မ်ိဳးကို တစ္မ်ိဳး က်ည္(၁၀)ေတာင့္ႏႈန္းနဲ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႕ လဲ ဆိုပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႕ ယခုတပ္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးလိုက္တဲ့  လက္နက္ခဲယမ္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးထိေတြ႕ အသုံးျပဳမႈနည္းပါးတဲ့အျပင္  အေျခခံသင္တန္းေတြမွာလည္း လက္ေတြ႕ သင္ယူခဲ့ရျခင္း မရွိတာ၊  လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံေတြ႕လာ ႏိုင္တာေၾကာင့္ ခုလိုဆင့္ပြားသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီသင္တန္းမွာ ေခတ္မီလက္နက္ေတြျဖစ္တဲ့BA63/ BA64/ BA72/ BA94/ MA13  ကြ်မ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕ ျဖဳတ္ျခင္း၊ တပ္ျခင္း၊ တိုက္ခြ်တ္ျခင္းနဲ႕ စနစ္တက်ထားသို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ည္အစစ္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ ေပးတာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ရဲ႕ဘတ္ဂ်တ္နဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ေခတ္မီလက္နက္မ်ားစနစ္တက်ထားသိုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္အသုံးျပဳ ပစ္ခတ္ေရး (ဆင့္ပြား)သင္တန္းကို ဒီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ခုသင္တန္းနဲ႕ဆို တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ (၄၅၀)သင္ၾကားေပးထားပါတယ္။ က်ည္အစစ္ေတြနဲ႕ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ ေပးတာကိုေတာ့ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂)ကေန စတင္ေလ့က်င့္ေပးေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ခုဆိုတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္(၃၀၀) ရွိျပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္သလို က်ည္အစစ္ေတြနဲ႕ လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္ေပးတာေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News