ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိျပီး မသန္စြမ္းအေျခအေနသို႔ေရာက္သြားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ထပ္တိုး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ဧျပီလ ၄ ရက္ကIBC Centre မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ မိုင္းအသိပညာေပးႏွင့္ မိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးပြဲမွ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံစားေနရတဲ့ အရပ္သား အေရအတြက္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိျပီး ယခုႏွစ္အတြင္း မိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူေတြထဲမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာေဒသမွ အရပ္သား (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႕ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားစြာလိုအပ္ေနပါတယ္။

ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္သူေတြကို ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ေပးတာနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွာေပးတာစတဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိေပမယ့္ မိုင္းဒဏ္သင့္ေဒသေတြက တစ္ေနရာနဲ႕တစ္ေနရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိပဲ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတာ၊ စာရင္းအတိအက်မရတာနဲ႕ ေငြေၾကးမလံုေလာက္တာ စတဲ့ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ျဖန္႔က်က္ကူညီႏုိင္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တုိင္းေဒသၾကီး၊ျပည္နယ္ကိုးခုမွာ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ စစ္က်န္လက္နက္ခဲယမ္းေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္အျပင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းနင္းမိတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ျပည္သူေတြတုိက္ရိုက္ခံစားေနရပါတယ္။ မိုင္းလုပ္တဲ့ကုန္က်စရိတ္က တစ္ေဒၚလာကေန ႏွစ္ေဒၚလာအတြင္းသာရွိေပမယ့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ျပန္လည္ေထာက္ပ့ံရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ျမင့္မားေနတာေၾကာင့္ မုိင္းေတြကို ဆင္ျခင္သံုးစြဲဖို႔ လိုအပ္လာျပီလို႔ မိုင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက ေ၀ဖန္ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) တည္းက စစ္ေျမျပင္မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေျခတစ္ဖက္ဆံုးရံႈးခဲ့သူ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးကေတာ့ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း အသံုးျပဳေနမႈအေပၚ သူ႔ရဲ႔သေဘာထားေတြကို အခုလိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။မိုင္းဒဏ္သင့္မသန္စြမ္းအရပ္သားေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႕ လူမႈ၀န္းထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ယခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနကိုဖြဲ႕စည္းျပီးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီလို႔ သိရပါတယ္။တစ္ကမၻာလံုးမွာေျမျမွဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံစားေနရသူတစ္ရက္ကို(၂၃)ဦးရွိျပီးမိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္သူ ေတြထဲမွာ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ကေလးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာကေန သိရပါတယ္။

 

 

Related News