ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံကေနေပးပုိ႕လာတဲ႔ လူဦးေရ(၈၀၀၀)ေက်ာ္ထဲကေနမွ ၈၀၀ေက်ာ္ကုိ စီစစ္ထားျပီး ျမန္မာနုိင္ငံမွာေနထုိင္ခဲ႔တဲ႔ အေထာက္အထားေတြေတြ႔ရွိခဲ႔တယ္လုိ႕ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ ျပည္သူအင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။ျပီးခဲ႔တဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၆ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နွစ္နုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံက လူ(၈၀၃၂)ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြကုိ ေပးအပ္ခဲ႔တာပါ။ ေပးပုိ႕ခဲ႔တဲ႔ စာရင္းေတြမွာ ပါ၀င္တဲ႔လူေတြကုိစီစစ္ရာလူဦးေရ (၈၀၀)ေက်ာ္ကုိ စစ္ေဆးထားျပီခ်ိန္ထိ အဲဒီလူေတြဟာ ျမန္မာနုိင္ငံမွာေနထုိင္ခဲ႔ ေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြ ေတြ႕ရွိခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႕ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ တစ္ဆင္႔ စီစစ္ထားတဲ့လူေတြကုိ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလုိပါက လက္ခံနုိင္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံဘက္ကုိ အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ကအဆုိပါလူ၈၀၀ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္လက္ခံနုိင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား ထားေပမဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံဖက္က ဘယ္ေန႔ျပန္လည္လြဲေျပာင္းေပးအပ္မယ္ ဆုိတာကုိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားတာမရွိဘူးလုိ႕ သိရပါတယ္။  ျမန္္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင္႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရး အတြက္ နွစ္နုိင္ငံသေဘာတူညီ ထားတဲ႔အတုိင္း ဇန္န၀ါရီလ၂၃ရက္ထဲက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း ေတာင္ျပိဳ လက္၀ဲမွာ ပထမဆုံးစတင္လက္ခံမွာျဖစ္ျပီး ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူေတြ ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးဖုိ႔ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနရုံးေတြ၊ ေထာက္ပံ႔မႈေတြ ျပဳလုပ္နုိင္ဖုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးေတြ၊ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္နုိင္ဖုိ႔ ေဆးခန္းေတြအပါအ၀င္ ယာယီေနအိမ္ေတြကုိ ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲျပန္လည္ လက္ခံေရးစခန္းကေန စစ္ေဆးအတည္ျပဳျပီးတဲ႔ သူေတြကုိ လွဖုိးေခါင္ ယာယီလက္ခံေရးစခန္းကုိပုိ႔ေဆာင္ျပီး အဲဒီမွတစ္ဆင္႔ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာေတြကုိပုိ႕ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူေတြေနထုိင္နုိင္ဖုိ႔ရာအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းကေက်းရြာေတြမွာအိမ္ယာစီမံကိန္းေတြကုိတည္ေဆာက္ျပီး စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News