“စုေပါင္းအင္အား”ကိုအေလးထားၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ သႏ္ၷိ႒ာန္ခ်လိုက္ပါ တယ္လုိ႔ မေန႔ကဧၿပီလ(၁)ရက္မွာေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ(၂)ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီကာလအတြင္းမွာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံနဲဲ႔ ျပည္သူအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားရဲဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေန၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပသြားၾကမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုတင္ျပၾကတဲ့ေနရာမွာ ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္စြာ“ျပည္သူနဲ႔အတူ” ဆိုတဲ့ ယခင္ႏွစ္ကခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ ကိုက္ညီစြာ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယခုႏွစ္ျပည္သူကို အစီရင္ခံရာမွာ၊ အေရးအႀကီးဆံုးတင္ျပ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ကေတာ့  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို တန္ဖိုးထားရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ၊ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြကို ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား မထိိခိုက္ေစပဲ ေခ်ာေမြ႔ညင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းက အဓိက ပါ၀င္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာမွာ၊ တရားဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး ျဖစ္ေစဖို႔၊ ျပည္သူမ်ား ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းေစဖို႔ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစ္ၥာျပဳၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြျဖစ္တ့ဲ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အစိုးရရဲ႕ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစ္ၥေတြကုိလည္း ခ်ျပသြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေသခ်ာစြာ နားမေထာင္ခဲ့ၾကရင္ ျပန္ဖတ္ၾကပါ။ သမၼတႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းက အေရးႀကီး ပါတယ္လို႔လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အိပ္မက္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္၊ သာယာတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို မေႏွးအျမန္ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတ္ၱာပို႔သလိုက္ပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News