ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင္႕ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံကုိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနတဲ႔႔ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ အိမ္ယာေတြေဆာက္လုပ္ေနမႈဟာ ဧၿပီလအကုန္ ေမလအတြင္းမွာ ၿပီးစီးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံကျပန္လာမယ့္ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ေမာင္တာခရုိင္၊ ခေမာက္ဆိပ္ျမိဳ႕ အတြင္း ကသစ္တုံးနားခြဆုံမွာ အိမ္ယာ(၈၅)လုံး တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အိမ္ယာ(၁၀)လုံးကုိစတင္ ေဆာက္လုပ္ေနျပီ အခ်ိန္မွီျပီးစီးနုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္တာေတြ ျပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႔ ခေမာက္ဆိပ္ျမိဳ႕ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရအေနနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြကို ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ေရး အတြက္ ဘဂၤလာေဒရွ္႕နုိင္ငံအစုိးရတုိ႔အၾကား ညိႈနုိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာမယ့္ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ေတြကုိအဆုိပါအိမ္ယာေတြမွာထားရွိသြားမွာပါ။
 
အိမ္ယာေတြ တည္ေဆာက္မႈမျပီးစီးခင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါကလဲ အဆင္ေျပစြာ ယာယီေနထုိင္နုိင္ဖုိ႔႔အတြက္ အိမ္ယာစီမံကိန္းေတြအနီးမွာ ယာယီအိမ္ယာ အလုံး (၅၀) ကုိလည္းတည္ေဆာက္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြကုိ ေနရာခ်ထားေပးမယ့္ ခေမာက္ဆိပ္ျမိဳ႕ သစ္တုံးနားခြဆုံအနီးမွာပဲ ျမိဳ႕တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ အိမ္ယာစီမံကိန္းနွစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ေနျပီး ယခုဧျပီလဆန္းမွာ ျပီးစီးမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
အဲဒီစီမံကိန္းေတြျပီးစီးတာနဲ႔ ျမိဳ႕တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ေနရာခ်ထားေပးမွာျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း အိမ္ယာ(၈၆)လုံး စီစဥ္ထား တယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။ ယခုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ အိမ္ယာစီမံကိန္းေတြမွာ ေနထုိင္မယ့္သူေတြအဆင္ေျပေစဖုိ႔အတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ႔ လမ္း၊ေရတြင္း၊ေရကန္အိမ္သာေတြ အပါအ၀င္စာသင္ေက်ာင္း၊ စာၾကည့္တုိက္၊ ေဆးခန္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတုိ႔ကုိပါထည့္သြင္းေပးထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News