အမႈတြဲစစ္ေဆးၿပီး၊ တရားစီရင္ၿပီးတဲ့သက္ေသခံယာဥ္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္း ၿပီးရင္ ဥပေဒနဲ႕အညီ အျမန္ဆုံးထုခြဲေရာင္းခ်ဖို႕ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ မတ္(၃၀)ရက္က ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရား႐ုံးအသီးသီးမွာရွိတဲ့ သက္ေသခံယာဥ္ေတြကို တရားစီရင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ  ေနရာအခက္အခဲျဖစ္တာေတြကို ေျဖရွင္းရာေရာက္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအလို႕ငွာ ဥပေဒနဲ႕အညီ အျမန္ဆုံးထုခြဲေရာင္းခ်ဖို႕ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႕ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးရန္ေအာင္က ေမးျမန္း ခဲ့ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးတာ၊ ဖ်က္ဆီးေစတာတို႔ကို အခ်ိန္ၾကန္႕ၾကာျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေပမယ့္  ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းယာဥ္ေတြကိုေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႕ အညီ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနရလို႕ အျမန္စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘူးလို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို အျမန္ဆုံးထုခြဲေရာင္းခ်ဖို႕ လက္ရွိမွာ ေဆာင္ရြက္ေနသလို အျမန္ဆုံးစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕လည္း ေျပာပါတယ္။လက္ရွိ အမႈတြဲစစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆုံးတဲ့့အခါ သက္ေသခံပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းတာ၊ပိုင္ရွင္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးတာ၊ ဖ်က္ဆီးေစတာစတဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ အမိန္႕တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ အယူခံျပင္ဆင္ရက္ေက်ာ္လြန္ရင္ ယင္းအမိန္႔နဲ႔အတူ စီမံခန္႔ခြဲၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၇)ၾသဂုတ္လအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးက သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးေတြကို ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂၄)စီးလႊဲေျပာင္း ယူေဆာင္သြားၿပီး (၄၇)စီးက်န္ရွိေနေသးတယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။ 

 

 

Related News