လစ္လပ္ေနတဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေနရာအတြက္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းေတြကို မတ္လ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ  ျပဳလုပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ႔ ဦး၀င္းျမင့္၊ ဒုတိယသမၼတ(၁)အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ႔႔ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ဒုတိယသမၼတ(၂)အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ႔ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတုိ႔ ကတိသစၥာျပဳတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြ၊ ျပည္နယ္န႔ဲ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါတယ္။

ကတိသစၥာျပဳျပီးတဲ့ ေနာက္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာမွာ  ျပည္သူေတြလိုလားေတာင့္တေနတ့ဲ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ လူ႔အခြင့္ေရးေတြကိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူေတြျမင္ေတြ႕ခ်င္တ့ဲ အေျပာင္းအလဲေတြကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူေတြန႔ဲအတူ မမွိတ္မသုန္ၾကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထား ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကုိ မတ္လ၂၈ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ႔ ဦး၀င္းျမင့္က ေထာက္ခံမဲ ၄၀၃ မဲနဲ႔ အမ်ားဆုံးရရွိျပီး နုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ႔ရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဒုတိယသမၼတ(၁)အျဖစ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၂၁၁ မဲရရွိတဲ႔ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဒုတိယသမၼတ(၂)အျဖစ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၁၈ မဲရရွိခဲ႔တဲ႔ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News