မတ္လ ၂၁ ရက္က ႏုတ္ထြက္ခဲ႔တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ အပ္ဖို႔အတြက္ ဒီကေန႔ မတ္လ ၂၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ကေန အနားယူခဲ့တဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဦး၀င္းျမင့္ကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုအဖြဲ႔ကပဲ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ က ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကတာပါ။ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈအရ ေထာက္ခံမဲရလဒ္ေတြကေတာ႔ ဦး၀င္းျမင့္က ၄၀၃ မဲ ၊ ဦးျမင့္ေဆြက ၂၁၁ မဲ ၊ ဦးဟန္နရီဗန္ထီးယူက ၁၈ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ပယ္မဲ ေလးမဲရွိခဲ့တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေထာက္ခံမဲရလဒ္အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းျမင္႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။ 

 

 

 

Related News