ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ရြာနဲ႔ အိုးအိမ္ဌာနကထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမခ်ပါမစ္ေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက  တာ၀န္ယူစိစစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ေျမခ်ပါမစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕မွာ  ေျမကြက္မ်ားစြာကို  ၿမိဳ႕ရြာနဲ႕ အိုးအိမ္ဌာနက ေျမခ်ပါမစ္ေတြထုတ္ေပးထားျပီး ဒီေျမခ်ပါမစ္ေတြ ထုတ္ေပးထားရာမွာ မွန္ကန္မႈမရွိလို႕ ျပန္လည္စိစစ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိ၊ မရွိကို ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။
 
ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီဌာနအေနနဲ႕ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကစျပီး ျမိဳ႕သစ္ေတြကေျမေနရာေတြကို ဦးစီဌာနအစီအစဥ္နဲ႔ ေျမခ်ပါမစ္ထုတ္ေပးတာမရွိေတာ့ဘဲ ၂၀၁၂ ကေန ယေန႔ထိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကို လႊဲေျပာင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈနွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ(၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ရြာနဲ႔အိုးအိမ္ဌာနကထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမခ်ပါမစ္ေတြ ရွိေနမႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက တာ၀န္ယူကာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီဌာနအပါအ၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာတို႔ ပူးေပါင္းစိစစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမယ္လို႔ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။
 
ေျမခ်ပါမစ္ရရွိသူအခ်ိဳ႕ဟာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္တဲ့ေနရာေတြမွာ သူတို႔ရရွိတဲ့ေျမကြက္ေတြကို  လက္ခံရရွိယူတာ၊ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းမရိွဘဲ လက္လႊဲေရာင္းခ်မႈေတြအရ ေျမယာ ေစ်းကစားသူေတြ လက္၀ယ္ေရာက္ရွိျပီး အဆင့္ဆင့္ေရာင္း၀ယ္တာ၊ လက္လႊဲရယူတာေတြ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ေျမခ်ပါမစ္ အတုျပဳလုပ္ ေရာင္းခ်တာေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေျမခ်ပါမစ္ဆိုတာ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိေသးတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ေတြမွာ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ဖို႔ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ေပးၿပီး  ခ်ထားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြအရ တစ္ဆင့္ေရာင္း၀ယ္ တာ၊ လက္လႊဲတာမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါဘဲ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိၿပီး အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ၿပီးမွသာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News