(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ စုရပ္သတ္မွတ္ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ လူအင္အား(၂၅၀)
နဲ႔အမႈိက္ေကာက္ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာဂ်ပန္လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွႀကီးမွဴး က်င္းပတဲ့ အမႈိက္ေကာက္ကန္ပိန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္နဲ႕ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
ဒီလိုပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြကို အမႈိက္ကို စည္းကမ္းတက်စြန္႕ပစ္တတ္ေစဖို႔ အခုလိုလူေနထူထပ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အမႈိက္ေကာက္ ကမ္ပိန္းကိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ အခုလို ျပည္သူအသိပညာေပးအမႈိက္ေကာက္ကမ္ပိန္းေတြ ျပဳလုပ္တာ အႀကိမ္ေရမ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း လမ္းသြားလမ္းလာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ အမႈိက္ကိုစနစ္တက်စြန္႔ပစ္လာၾကတာကို ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ စည္ကမ္းမဲ့ အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈနည္းပါးလာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
 
ယခုအမႈိက္ေကာက္ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္နဲ႕ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ေန႔စဥ္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္(၃၀)သိမ္းဆည္း ေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလို အမႈိက္ေကာက္ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္တာေတြအျပင္ ျပည္သူအသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို တစ္ပတ္ကို (၃)ရက္သတ္မွတ္ၿပီး ျပဳလုပ္သြားဖို႕ရွိတယ္လို႕ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ အခုလိုေျပာပါတယ္။(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အမႈိက္ေကာက္ ကမ္ပိန္းမွာ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ ခြဲထားၿပီး အဲ့ဒီအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕မွ အမႈိက္အမ်ားဆံုးေကာက္ယူရရွိတဲ့ အဖြဲ႕ကို ျမန္မာ-ဂ်ပန္လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအသင္းမွ ပထမဆု ေငြက်ပ္ (၅)ေသာင္း၊ ဒုတိယဆု ေငြက်ပ္(၃)ေသာင္းနဲ႕ တတိယဆုေငြက်ပ္(၂)ေသာင္းစီ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News