မေန႔က က်ေရာက္တဲ့ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
အလံအားအေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာကို မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အမ်ိဳးသားဦးတည္ခ်က္ (၄) ရပ္မွာ ျပည္ေထာင္စု 
စိတ္ဓါတ္ထာ၀စဥ္ ႏိုးၾကားရွင္သန္ေနေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္္တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လံုမွသည္ 
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုအားေပးျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေစေရး 
တို႔ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
မႏၲေလးမွာျပဳလုပ္တဲ့(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား ကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ကလည္း ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
အခုလိုေျပာၾကပါတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ  ျပည္မနဲ႔ေတာင္တန္းေဒသ အားလံုးလြတ္လပ္ေရး တစ္ၿပိဳင္တည္းရရွိေရး တစ္ညီတစ္ညြတ္ထဲေတာင္းဆိုဖို႕ ပင္လံုညီလာခံကို 
က်င္းပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးလြတ္လပ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းထဲႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းမွတ္တုိင္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ေန႔ကို ျပည္ေထာင္စုေန႔ 
အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 
 

Related News