အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရပ္တို႔ေၾကာင့္အခက္ခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ရလ်က္ ရွိေနသျဖင့္ ၎တို႔ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၾကပါက ထိေရာက္ေသာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးျပီး မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

မုိင္းရယ္မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္႔ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရပ္တို႔ေၾကာင့္အခက္ခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ရလ်က္ ရွိေနသျဖင့္ ၎တို႔ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၾကပါက ထိေရာက္ေသာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ၅ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သတ္ၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၇)ဦးကေဆြးေႏြး ခဲ႔ၾကျပီး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။

ျပည္တြင္းမွာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႕ ျပည္ပနုိင္ငံေတြကုိသြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံ သားေတြဟာ ျပည္ပနုိင္ငံမ်ား၏ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ အျခားအေၾကာင္းအရပ္ေတြေၾကာင္႕ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရျပီး ဆက္လက္ရပ္တည္နုိ္င္ေရး အခက္အခဲေတြျဖစ္ပြားေနတာေၾကာင့္အဆုိကုိတင္သြင္းခဲ႔တာလုိ႕ သိရပါတယ္။ အဆုိကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ကုိယ္စား အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္ေျဖၾကားခဲ႔တဲ႔အထဲမွာနုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔နုိင္ငံသားမ်ားအလုပ္အကုိင္ရရွိေရးနဲ႔အလုပ္သမားမ်ားလူမႈစီးပြားဘ၀ေတြတုိးတက္ေစေရးဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြအျဖစ္လုပ္ကို္င္ေနတာျပီးျပည္တြင္းျပည္ပကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ေရရွည္အစီအမံေတြနဲ႔ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင္႔မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိဖုိ႔ တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေနာက္ မုိင္းရယ္မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ အဆုိအေပၚ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ(၁၆၈)မဲ၊ကန္႔ကြက္မဲ(၂၀၄)မဲနဲ႔ ၾကားေနမဲ(၅)မဲရွိခဲ႔ကာ ကန္႕ကြက္မဲကပုိမ်ားခဲ႔တာေၾကာင္႕ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News