ရန္ကုန္တြင္ လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူေတြ အိမ္ခန္းပိုင္ေစဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအိမ္ရာေကာ္မတီ တစ္ရပ္ပါ ဖြဲစည္းျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚက အိုးအိမ္ရုံးေဟာင္္းမွာ အိမ္ရာအေရာင္းျပခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕က က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူေတြကို စနစ္တစ္က် ေနရာခ်ထားေပးဖို႔နဲ႕ လူမႈဘ၀ေတြကိုအဆင့္အတန္းျမင့္ေစဖို႔ ေျမကြက္ခ်ေပးျပီး ေျဖရွင္းဖို႔ မျဖစ္နိုင္ပဲ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုအိမ္ယာစခန္းေတြ ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာေရးထိုးထားတာရွိျပီး စာခ်ဳပ္အဆင့္မွ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈဖိတ္ေခၚျပီး နွစ္ရွည္ေခ်းေငြ စနစ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖိို႔ ရွိေနတယ္လို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ဒီလိုစီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အစိုးရက ေျမကိုထည့္၀င္ေပးျပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘက္က တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာေတြ တည္ေဆာက္ေပးရမွာျဖစ္လို႔ နိုင္ငံတကာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူေတြနဲ႔ ညိွနႈိင္းေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာကို နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက အႀကံျပဳတာေတြရွိေနေပမဲ့ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ စနစ္တက် စီမံကိန္းေတြရွိမွ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္တယ္လို႔လည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြကိုေဆာင္ရြက္ရာမွာေတာ့ စနစ္တက်ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တာေတြ ရွိတာေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ျပီးစီးမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း လက္က်န္ ၃နွစ္အတြင္း ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ရဲ႕ေကာက္ခံ ထားတဲ့ စာရင္းေတြအရ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေျခ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိျပီး အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္နွင့္ လူဦးေရ ေလးသိန္းသုုးံေသာင္းေက်ာ္ဟာ ဒီက်ဴးေက်ာ္အိမ္ေတြမွာ ေနထိုင္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ လူဦးေရ နွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း လူဦးေရ (၇.၃)သန္းေက်ာ္ရွိေနျပီး အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်ဳိးဟာ ၆၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News