၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အမႈႀကီး ၃ မႈေလ်ာ့က်ၿပီး အျခားအမႈမ်ား တိုးျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္က မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔႐ံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ 
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္း အမႈႀကီး ၁၀မ်ိဳးမွာ  ၉၉ မႈျဖစ္ပြားၿပီး တရားစြဲတင္တာ ၈၀မႈ ပိတ္သိမ္း တာ ၃ မႈ က်န္ရွိတာ ၁၆မႈ ျဖစ္ကာ  တရားစြဲတင္ရာႏႈန္း ၈၁.၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားအမႈ ၁၀မ်ိဳးမွာ ျဖစ္ပြားတာ ၃၂၂၂ မႈ၊ တရားစြဲတင္တာ ၂၅၁၀မႈ ျဖစ္ၿပီး စြဲတင္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၁.၂ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မႈ ၁၀မ်ိဳးမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္တာ ၆၉၁၈မႈ မွာ တရားစြဲတင္မႈ ၆၇၈၉ ျဖစ္ၿပီး စြဲတင္ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၈.၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမႈႀကီး၃မႈေလ်ာ့က်ၿပီး အျခားအမႈေတြ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့တာမွာ လိမ္လည္မႈ၊ ကုမၸဏီစာရင္းအလြဲသံုးစားမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားမႈစတဲ့ အမႈေတြတိုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လုယက္မႈနဲ႔ ခိုးမႈျဖစ္ပြားမႈေတြမွာ က်ဴးလြန္သူေတြမွာ အသက္၁၈ကေန၂၅ႏွစ္အတြင္း အသက္အရြယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
 
မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္း ၇ ၿမိဳ႕နယ္စလံုးမွာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ အပိုင္း ၃ ပိုင္းခြဲျခားၿပီး ေန႔အခ်ိန္မွာ ရပ္ကင္းညဥ့္ဦးပိုင္းမွာ ရပ္ကင္းအဖြဲ႔ ေရႊ႕လ်ားရပ္ကင္းအဖြဲ႔ ဆိုင္ကယ္လွည့္ကင္းအဖြဲ႕ အထူးဆိုင္ကယ္ လွည့္ကင္းနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လွည့္ကင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ညဥ့္နက္ပိုင္းေတြမွာ ညဥ့္နက္လွည့္ကင္းအဖြဲ႔ေတြက ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွာ တစ္ေနရာပိတ္ဆို႔ရွာေဖြ စစ္ေဆးတာေတြကို လံုၿခံဳေရးနဲ႔တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
မႏၲေလးခ႐ိုင္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိတာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူနဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳးဟာဆိုရင္ေတာ့ ၁အခ်ိဳး ၁၆၅၅ ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း မႈခင္းအသိ မႈခင္းသတိရွိၾကဖို႔နဲ႔ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔သတင္းေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ကို မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးမ်ိဳးေအာင္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
 
 
 
 

Related News