ျပည္တြင္းမွာ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆံုး႐ႈံးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အေဆာက္အဦးေတြ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ေစဖို႔နဲ႔ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းက အေရးေပၚ အေျခအေနေတြအတြက္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲရာမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၁၆)သန္း အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာရွိတဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ကေနဇြန္လ(၁၅)ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရဲ႕ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းကို ကမၻာ့ဘဏ္ကဇြန္လ(၁၅)ရက္မွာအတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၁၆)သန္းအသံုးျပဳဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
စီမံကိန္းကိုလာအိုႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွာ အတည္ျပဳအေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔(၂၀၁၅)ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ေရၾကီးေရလွ်ံမႈေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရတဲ့ေဒသေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတစ္ႏွစ္ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈၄)သန္းဆံုး႐ႈံးေနရတယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။
 
 

Related News